Način podnošenja prigovora

Obavijest o načinu podnošenja prigovora

Vezano za čl.6.St.1.toč.3. Zakona o pružanju usluga u turizmu -Narodne novine,br.130/17 izvješćujemo potrošače da prigovor o kvaliteti naših usluga mogu podnijeti u pismenom obliku i to u prostoru naše agencije čime im izdajemo potvrdu o primitku iste.

Prigovor se može podnijeti također putem pošte na adresu  KVARNER EXPRESS D.O.O. , O.M.Tita 53,52 221 Rabac,Hrvatska ili   putem e-mail adrese:info@kvarner-express.hr 


Odgovor  na pisani prigovor potrošača šaljemo u pisanom obliku u roku od najkasnije 15 dana od primitka prigovora.